Utsikt från tomten
Utsikt
Utsikten från tomten
Tomten
Just intill infarten
Kort infart till tomten
Uppfarten är redan förberedd
Riktigt hyggliga markförhållanden
Grannfastigheten rakt över Börjevägen
Del av tomten
Gläntan där du kan bygga din dröm
Tomten på andra sidan grusvägen
Lämpligaste delen att bygga på
Härlig utsikt
Öppet fint landskap
Börje skola
Fastighetskarta
Tomtkarta
Paste your text here: