Vi följer GDPR för din skull!

Din personliga integritet och ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Mycket är sig likt sedan tidigare lagar men kraven på hur företag får hantera personuppgifter skärps.

Dina rättigheter stärks:

Företaget Johan Leijonhufvud Fastighetsförmedling AB som äger varunamnen Leijonhufvuds fastighetsbyrå och mäklarfirman 2,5 RUM OCH KÖK använder endast dina personuppgifter i det syftet att kontrollera rättmätig ägare, vilken eller vilka som står för panter och inteckningar i olika säkerheter ( bostadsrätter och fastigheter) liksom efterlevnad av penningtvättslagen och bokföringslagen samt för att det skall vara praktiskt möjligt att efterleva god fastighetsmäklarsed i samband med förmedling av din bostad.

Adressuppgifter, epost och mobilnummer kan användas i marknadsföringssyfte men självklart liksom tidigare med möjligheten att avsäga oss den möjligheten.

Du kan liksom tidigare begära utdrag om vilka personuppgifter företaget har om dig.

När inte längre dina personuppgifter är nödvändiga för det ändamål för vilket det samlats in finns rätten att bli raderad från vårt kundregister förutsatt att inte andra lagar och regler åsidosätts, såsom penningtvättslagen och bokföringslagen tex, vilka kräver tillgång till personuppgifter.

Du kan även i fortsättningen anmäla om du inte vill få direktmarknadsföring från oss.

Paste your text here: